Τεχνικός έλεγχος επιβατικών & φορτηγών έως 3.5 τόνων

Συχνότητα ελέγχου

Αρχικός (από την ημερομηνία 1ης αδείας)

ΙΧ Όχημα - στα 4 έτη
ΦΧ Όχημα έως 3,5 τόνους - στα 4 έτη
 

Περιοδικός

ΙΧ Όχημα - ανά 2 έτη
ΦΧ Όχημα έως 3,5 τόνους - ανά 2 έτη
Ταξί - ανά 1 έτος
Εκπαιδευτικό - ανά 1 έτος

 

Δικαιολογητικά

Άδεια κυκλοφορίας
Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
Ταυτότητα ή δίπλωμα
 

Οι έλεγχοι που γίνονται στο όχημα σας είναι:

- Έλεγχος καυσαερίων
- Ευθυγράμμιση
- Έλεγχος Αμορτισέρ
- Έλεγχος Φρένων
- Έλεγχος Φώτων
- Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης
- Ειδικός Έλεγχος όταν απαιτείται ηχομέτρηση και  έλεγχος διαρροών στα οχήματα με υγραέριο