Τα Νέα μας

18.08.2015

ΕΠΕΙΓΟΝ «Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος πέραν των 6 μηνών» με μειωμένο πρόστιμο κατά 50%.

Με την συγκεκριμένη νομοθεσία 4336/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ) δίνεται η δυνατότητα στους κάτοχους οχημάτων οι οποίοι είναι εκπρόθεσμοι για πάνω από 6 μήνες...

06.08.2015

Ηλεκτρονικό παράβολο(ΑΔΑ: 7ΩΦΙ465ΦΘΘ-Ω2Χ)

Μπαίνει σε εφαρμογή το Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο)από 01/08/15 και στα ΚΤΕΟ για τους εκπρόθεσμους ελέγχους.

21.05.2015

Παράταση Δικύκλων Σποράδες

Παράταση Δικύκλων για τεχνικό έλεγχο με έδρα τις Σποράδες (αρ. πρωτ. 7703/88460).

17.03.2015

Παράταση Πρόσκλησης Σποράδες.

Παράταση πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο με έδρα τις Σποράδες (ΑΔΑ: 6ΥΨ10Ρ10-ΟΧΝ).