Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Κάθε ένα χρόνο (1) ακόμη και όταν είναι καινούργιο

ΦΟΡΤΗΓΑ έως 3,5 τόνους

Κάθε ένα χρόνο (1) ακόμη και όταν είναι καινούργιο

ΤΑΞΙ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Κάθε 6 μήνες ακόμη και όταν είναι καινούργιο