Επανέλεγχος Οχημάτων

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου αναφερθούν σοβαρές ελλείψεις, ο επανέλεγχος του οχήματος διενεργείται χωρίς ραντεβού εντός 20 ή 30 ημερών με άμεση προτεραιότητα.