Έλεγχος Υγραεριοκίνησης

Ο Ειδικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης γίνεται όταν έχει τοποθετηθεί σύστημα υγραερίου στο όχημα και πιστοποιεί την καλή λειτουργία του. Προσκομίζετε:

- Άδεια κυκλοφορίας
- Ισχύον Δ.Τ.Ε.
- Ταυτότητα ή δίπλωμα
- Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη
- Εγκρίσεις τύπου εξαρτημάτων
- Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης
- Βεβαίωση συμμόρφωσης