Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Ο Εκούσιος Έλεγχος σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε το όχημά σας σε ένα ή περισσότερα σημεία, χωρίς να αντικαθιστά την υποχρέωση του ΚΤΕΟ σας, για την ασφάλεια σας ή για την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος. Προσκομίζετε:

- Άδεια κυκλοφορίας
- Ισχύον Δ.Τ.Ε.
- Ταυτότητα ή δίπλωμα

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος